Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

Preambulum

Jelen dokumentum tartalmazza az Opera Antik Kft. mint Szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) antik Termékek (a továbbiakban: Termék) adásvétele érdekében üzemeltetett https:// antikekszer.hu internetes oldalának (a továbbiakban: Honlap) vásárlóira és az aukcióban részt vevő személyekre (a továbbiakban: Vásárló) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. Szolgáltató adatai

Név:Opera Antik Kft.
Székhely:1056 Budapest, Irányi utca 7. fszt
Cégjegyzékszám:01-09-178198
Nyilvántartásba vevő szerv:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:24705091-2-41
Számlavezető pénzintézet:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 10918001-00000047-80380002
E-mail cím:hello@operaaukcioshaz.hu
Telefonszám:+36 1 308 8236


A Honlap üzemeltetéséhez igénybe vett informatikai szolgáltató:

Informatikai fejlesztő neve:Árvai-Maginecz János EV
Címe:4434 Kálmánháza, Tó utca 8
Tárhelyszolgáltató neve:Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Címe:1144 Budapest, Ormánság u 4.

2. A Vásárlás feltételei és menete

2.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára, regisztráció nélkül, az egyes Termékek vásárlása és az aukció azonban regisztrációhoz van kötve.

2.2. Regisztráció menete

Vásárló a Honlapra a „Bejelentkezés” fülre kattintva regisztrálhat.

A regisztrációhoz Vásárlónak meg kell adnia egy általa email címet, valamint egy jelszót.

A regisztráció véglegesítéséhez el kell fogadni a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit és meg kell nyomnia a „Regisztráció” gombot.

Amennyiben a Vásárló még nem regisztrált, a rendelési folyamat során a megrendelési űrlapon is kezdeményezheti a regisztrációját.

2.3. Felhasználói Fiók

A regisztrációt követően jön létre Vásárló felhasználói fiókja. A felhasználói fiókban van mód a megrendelési és aukciós információk nyomon követésére.

A felhasználói fiók adatainak módosítására a Vásárlónak bármikor lehetősége van.

2.4. Vásárlás

Vásárló az alábbi módon megrendelést leadni a Honlapban elérhető Termékekre:

 1. Termék kiválasztása
  A kezdőoldalon és a „Kínálat” oldalon találhatóak a megvásárolható termékek.
  A Terméklapon látható:
  – adott Termék tájékoztató képe,
  – általános információk a termékről,
  – a termék ára.
  A Termék képére kattintva jelenik meg Termék nagyobb méretű képe.

 2. Megrendelés megkezdése

  A Terméklapon található „Kosárba teszem” gomra kattintva tehető a termák a kosárba. A Kosár tartalma a jobb felső sarokban található „Kosár” ikonra kattintva érhető el.
 3. Kosár tartalmának ellenőrzése
  A Kosár tartalma a jobb felső sarokban található „Kosár” ikonra kattintva érhető el. A Termék a piros „X” gombra kattintva törölhető a kosárból, a Termék mennyisége nem módosítható. Termék törlését követően a „Kosár frissítése” gomra kell kattintani, hogy az adott Termék kikerüéjön a Kosárból.
 4. Pénztár felkeresése
  Amennyiben a Kosár tartalma megfelelő, a „Tovább a Pénztárhoz” gomra kattintva kereshető fel a Pénztár. Ezen a felületen meg kell adni a vásárló adatait és van lehetőség a vételár kifizetésére bankkártyával.

  Tájékoztatjuk, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintás a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet!
 5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
  A megrendelés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  A Vásárlónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelés az. Vásárló ajánlatának minősül, melynek elküldését követően rövid időn belül email útján kerül visszaigazolásra a megrendelés. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (e-mailes visszaigazolás).
 6. Termék árának megfizetése
  A Termék árát kötelezően a Pénztár oldalon bakkártyával kell rendezni.
  A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a termékek mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, az ÁFA‐t tartalmazzák. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
  Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:
  – 0 Ft‐os ár,
  – kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft‐os termék esetén a 20 %‐os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft‐ért kínált termék).
  Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
 7. Átvételi mód kiválasztása
  A Vásárló számára a Terméket Szolgáltató postai kézbesítéssel kézbesíti.

Aukció menete és Vásárlás

Vásárló az alábbi módon tud aukcióban részt venni és licitálni a Honlapban elérhető Termékekre:

 1. Termék kiválasztása

Az „Aukciók” / „Aktuális Aukciók” fülre kattintva érhetőek el az aktuális akciók.

Csak meghirdetett, még folyamatban lévő aukcióban részt vevő Termékekre lehet licitálni. A Termék megvásárlásának módja licit tétele.

A Terméklapon látható:

 • adott Termék tájékoztató képe,
 • az aukcióból hátralévő időtartam,
 • az aktuálisan adható licit legkisebb összege.

A Termék képére kattintva jelenik meg Termék nagyobb méretű képe, valamint a Termékinformációs lap, ahol szintén adható licit, valamint megtekinthető az aktuálisan legnagyobb licit összege is és a Termék leírása.

 1. Licitálás

Licitálni az aukciós lapon, vagy a Terméklapon lehet a „Licitálok” gomb megnyomásával lehet.

 1. Aukció befejezése

Az aukció az aukcióra időtartamának zárásakor automatikusan a legnagyobb licitálási áron kerül befejezésre (leütésre).

A Vásárló akkor lesz az aukció nyertese, ha az általa adott licit az aukció zárásakor a rendszerben rögzített legmagasabb összegű licitként volt rögzítve.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Vásárló az adott Termékre adott licitjéhez kötve van a „Licitálok” gomba kattintást követően. Az ajánlati kötöttség megszűnik, amennyiben a Vásárló licitjénél magasabb összegű licitet tesz egy másik Vásárló.

Nyertes licit esetén a licit megrendelésnek minősül a Szolgáltató és a Vásárló között pedig elektronikus úton szerződés jön létre, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Nyertes licit esetén az aukció lezárását követően a megrendelésről a Szolgáltató emailben küld értesítést a Vásárló számára. Az értesítést legkésőbb az aukció lezárást követő 1 munkanapon belül küldi ki a Szolgáltató. Amennyiben a Vásárló 72 órán belül nem kap visszaigazolást a megrendelésről a Vásárló, a megrendelésétől elállhat.

1.8. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl.: termék törlése a kosárból a mennyiség módosítása, rendelési adatok módosítása).

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

1.9. Értékesítés külföldre

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során az Európai Unió területén belüli Vásárlókat.

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg, 

A Szolgáltató visszatarthatja a Szolgáltatás teljesítését, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Szolgáltatás árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett szolgáltatás esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

1.10. Számla

Szolgáltató a Vásárló részére emailben küld számlát.

1.11. Szállítás

A Termékeket a GLS csomagküldő szolgáltatóval szállítja ki a megadott szállítási címre. A futárszolgálat számára a küldeményt Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül adja át, aki azt legkésőbb 2 munkanapon belül kézbesíti. Amennyiben Vásárló a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, a csomagküldő a kézbesítést megismétli. Amennyiben a küldemény nem kerül átvételre, visszaszállításra kerül a Szolgáltatóhoz. Előfordulhat, hogy előre nem látott esemény miatt hiúsul meg az átvétel, ezért célszerű, hogy Vásárló megadja telefonszámát, vagy e-mail címét, hogy a csomagküldő értesíthesse Vásárlót az érkező küldeményről. Ha a Vásárló sérülést tapasztal a Terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében kérni kell jegyzőkönyv felvételét, vagy meglévő jegyzőkönyv kibővítését. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a Termék, és a sérülés a Termék átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatok miatti késedelmes, vagy meghíusult szállítási eseményekért.

1.12. A Vásárlót megillető elállási és szavatossági jogok

Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vásárlóra vonatkoznak. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Honlapon árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A Honlapon vásárolt termék esetében Fogyasztó jogosult:

 • a termék,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott termék,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
 • a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a vásárlásától indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a webáruházon keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató postai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.  Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

A használat mértékét a Szolgáltató minden esetben egyedileg állapítja meg és ez alapján állapítja meg az esetleges értékcsökkenés mértékét!

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalma Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vásárlót a Honlapon auckión vásárolt Termékek esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés k) pontja alapján nem illeti meg elállási jog, mivel a Termék nyilvános árverésen kerül értékesítésre.

1.13. Szavatossági jogok

1.13.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Termék valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárló, tekintve, hogy a megvásárolt termék használt, az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a Termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek. Az egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a Terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

1.13.2. Termékszavatosság és kötelező jótállás

Vásárlót a Termékekkel kapcsolatban nem illeti meg termékszavatossági jog, tekintve, hogy a Honlapon antik tárgyak megvásárlására van lehetőség, amelyek esetében a gyártás időpontjától számítva több, mint két év telt el az aukció időpontjáig termékszavatosság pedig csak a gyártástól számított két éven belül illeti meg a Vásárlót.

Kötelező jótállás csak új termék vásárlása esetén illeti meg a Vásárlót, mivel a Honlapon csak használt Termék vásárolható, ezért nem biztosítja a jogszabály a kötelező jótállást.

1.14. Jogérvényesítési lehetőségek

1.15. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

1.16. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatózal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

 • Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.; Telefonszám: 06-72-507-154; E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu; info@baranyabekeltetes.hu; Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523; Fax: 06-76-501-538; E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
 • Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.; Telefonszám: 06-66-324-976; Fax: 06-66-324-976; E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870; E-mail: bekeltetes@bokik.hu; Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
 • Budapesti Békéltető TestületCím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Telefonszám: 06-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; Honlap: bekeltet.bkik.hu;
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.; Telefonszám: 06-62-554-250/118; E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 • Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.; Telefonszám:06-22-510-310; Fax: 06-22-510-312; E-mail: bekeltetes@fmkik.hu; Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; Telefonszám: 06-96-520-217; E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.­; Telefonszám: 06-52-500-710, 06-52-500-745; Fax: 06-52-500-720; E-mail: bekelteto@hbkik.hu
 • Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fszt.; Telefonszám: 06-36-416-660/105; E-mail: bekeltetes@hkik.hu
 •  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.; Telefonszám: 06-20-373-2570; E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.; Telefonszám: 06-34-513-010; Fax: 06-34-316-259; E-mail: bekeltetes@kemkik.hu; Honlap: www.kemkik.hu, www.kembekeltetes.hu
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 14.; Telefonszám: 06-32-520-860; Fax: 06-32-520-862; E-mail: nkik@nkik.hu; Honlap: www.nkik.hu
 • Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Ballasi Bálint utca 25. 4/2.; Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; Telefonszám: 06-1-792-7881; E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu; Honlap: www.panaszrendezes.hu, www.pestmegyeibekelteto.hu
 • Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.­; Telefonszám: 06-82-501-026, 06-81-501-000; E-mail: skik@skik.hu; Honlap: www.skik.hu
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.; Telefonszám: 06-42-420-180; Fax: 06-42-420-180; E-mail: bekelteto@szabkam.hu
 • Tolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet; Telefonszám: 06-74-411-661, 06-30-664-2130; Fax: 06-74-411-456; E-mail: kamara@tmkik.hu
 • Vas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 23.; Telefonszám: 06-94-312-356, 06-94-506-645; E-mail: bea@bmkik.hu
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.; Telefonszám: 06-88-814-121, 06-88-814-111; Fax: 06-88-412-150; E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu; Honlap: bekeltetesveszprem.hu;
 • Zala Megyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.­; Telefonszám: 06-92-550-513; Fax: 06-92-550-525; E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu; Honlap: www.bekelteteszala.hu;

 • Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/ elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Bírósági eljárás kezdeményezésére.

1.17. Termék rendelkezésre bocsátása eladásra

Terméket bármely természetes személy, vagy gazdasági társaság a Szolgáltató rendelkezésére bocsáthat.

A felvásárlásra a Szolgáltató bemutatótermében van lehetőség. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Termék visszautasítására, valamint a Termék irányárának meghatározására.

A Termékek felvásárlására a felek külön bizományosi szerződést kötnek.

1.18. Termék rendelkezésre bocsátása Aukcióra

Terméket bármely természetes személy, vagy gazdasági társaság aukciós céllal a Szolgáltató rendelkezésére bocsáthat.

Az aukcióra bocsátásra a Szolgáltató bemutatótermében van lehetőség. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Termék visszautasítására, valamint a Termék Aukció keretében megajánlott irányárának meghatározására.

A Termékek Aukcióra bocsátásra a felek külön bizományosi szerződést kötnek.

Szolgáltató kifejezetten tiltja, hogy az Aukcióra a Terméket a Szolgáltató rendelkezésére bocsátó személy saját Termékére a Honlapon licitáljon.

Amennyiben a saját Termékre licitálás ténye megállapítást nyer, Szolgáltató a licitet érvénytelené nyilvánítja, a licitáláshoz használt felhasználói fiókot felfüggeszti, valamint a licit és a korábbi licitálási ár közötti különbözetet Szolgáltató levonja a későbbi licitek összegéből.

1.19. Egyéb rendelkezések

1.20. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

1.21. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. augusztus 31.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: https://antikekszer.com/wp-content/uploads/2022/02/OperaAntikKft_ASZF_20210831.pdf

Opera Antikvitás
Logo
Register New Account
Reset Password